גדול הוא קטן

תופעה מעניינת קורית בחודשים האחרונים בזירה השיווקית: כמה מהחברות היותר גדולות במשק הוציאו את תקציבי היח"צ שלהן למכרז. אבל, לא, לא זה המעניין. מה שדרש התעמקות הוא העובדה שהבחירה שלהן בסופו של המסלול, לא התבססה על הרעיונות הגדולים שיבליטו אותן על רקע התחרות הגוברת בשוק, או למי יש את יועצי היח"צ שיותר הולמים את אופי…